Rodina a škola – jsme na jedné lodi

Pořádá EKS, z.s.

Termín:19. 11. 2019
Cena:3600 Kč za seminář Kč
 
Rozhodování o budoucí profesní dráze je zásadní životní krok. A kariéroví poradci na školách jsou pro své žáky a studenty důležitou oporou. Ve hře jsou i další aktéři, v prvé řadě rodina, která má na rozhodování mladých lidí o kariéře zásadní vliv. Na kurzu se podíváme na to, jak budovat pozitivní vztahy s rodiči žáků a studentů a jak využít jejich bohaté zkušenosti ve prospěch (nejen) kariérového poradenství na školách. Osvojíte si techniky podporující vzájemné porozumění a aktivity konceptu Nenásilné komunikace podle metody M.B. Rosenberga.

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučte se využívat odlišné pohledy školy a rodiny ve prospěch vaší práce!
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
pedagogika, psychologie
akce na zakázku
pracovní činnosti, úvod do světa práce
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci