HRA JAKO PROSTŘEDEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ (8 hod)

Pořádá Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:2800 Cena bude upřesněna Kč
 
Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin.

Intenzivní kurz pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží vytvořený z originálních programů zážitkové pedagogiky. Kurz je zaměřený na hlubší porozumění významu hry jako vhodného nástroje pro rozvoj žáků a studentů. Rovněž na získání dovedností, jak s tímto nástrojem ve vlastní praxi pracovat tak, aby přítomné herní principy podpořily výsledný efekt vzdělávacího procesu.

Hra je jedním z prostředků, který lze pro výuku použít. Je modelovou situací, která však přináší reálná témata a emoce. Nabízí možnost ponoření se do akce a do procesu přirozeného učení se.

Kurz je postaven jako sebezkušenostní nácvik, kdy si jednotlivé dovednosti účastníci nejprve vyzkouší sami na sobě, a následně reflektují své zážitky ve zkušenost, kterou mohou zúročit ve vlastní praxi. Součást kurzu tvoří průběžné poskytování zpětné vazby účastníkům.

Kurz je sestaven dle dramaturgických pravidel zážitkové pedagogiky využívané jako jeden z nástrojů rozvoje osobnosti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Pochopit význam hry jako vhodného nástroje pro vzdělávání a možností, kdy je vhodné ji využít.
Kontaktní email:kurzy@psl.cz
Kontaktní tel.:724486501
Poznámka k ceně:Cena bude upřesněna v závislosti na velikosti skupiny.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga