„ŠABLONA“ – Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 04. 2020
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy výuky na základní a střední škole, na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí, především však na aktivizující formy výuky. Obsahem semináře je seznámení se základními metodami, formami práce a jejich dělením.
Účastníci si dále vyzkouší aplikaci jednotlivých základních metod ve výuce, principy a různé způsoby využití (brainstorming, myšlenková mapa, práce s textem, škálování, další aktivizující metody a formy výuky).

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a klíčových kompetencí v odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětech u pedagogů na SŠ s využíváním nových výukových metod. Důraz je kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebevzdělávání, učení se navzájem, týmovou spolupráci a na motivační metody. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga