„ŠABLONA“ – Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:01. 06. 2020 – 02. 06. 2020
Kraj:Jihomoravský
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 


Program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřený na spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga, který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Obsah semináře je rozdělen do dvou osmi hodinových modulů. Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastník se seznámí s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni AP, naučí se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí a osvojí si principy verbální a neverbální komunikace a schopnost asertivního jednání.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga