„ŠABLONA“ – Mentorské dovednosti učitele

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 05. 2020 – 14. 05. 2020
Kraj:Praha
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 


Vzdělávací program Mentorské dovednosti učitele je zaměřený na seznámení zájemců z řad pedagogů škol a školských zařízení se základními principy práce mentora – se základními mentorskými dovednostmi potřebnými pro efektivní interní ale i externí předávání zkušenosti a znalosti kolegům ve škole. Účastníci semináře – zájemci o mentorské dovednosti v prostředí školy budou seznámení se základními požadavky na tuto pozici jak po stránce procesní, tak po stránce kompetentní. Seznámí se s principy mentoringu a budou jim představeny oblasti, v nichž mentor spolupracuje se svým svěřencem a příklady, jak lze aplikovat nové poznatky do školního pedagogického prostředí Účastníci semináře budou seznámeni i s důvody pro systemizovanou podporu začínajícím učitelům a potřebu zvyšování osobnostních a profesních kompetencí pedagoga pro roli mentora z pozice uvádějícího učitele.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat mentorskou pomocí, jak si vytvořit správný vztah s mentorem, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů, a jak postupovat při uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského procesu.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga