Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 05. 2020
Kraj:Jihomoravský
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 


Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do výuky běžných mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin.

Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu, … – a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Seminář se zaměřuje na výběr prvků a přizpůsobení prostředí i s ohledem na inkluzi dětí s mírnými formami ADHD, PAS ad.

Účastníci se dozvědí, jak sestavit výukovou hodinu tzv. strukturovanou jednotku snoezelen a jak lze tuto jednotku aplikovat i v běžném prostředí mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin.

Součástí kurzu je i prožitková část – účastníci si vyzkouší strukturovanou jednotku s tématem, které zapadá do rámcového vzdělávacího plánu, a získají tipy pro zařazení dalších témat s důrazem na zapojení více smyslů, které zároveň obohatí předškolní přípravu či výuku.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Dalším cílem semináře je naučit seznámit se a naučit pracovat s prvky multisenzorického prostředí a využít je zejména pro zlepšení soustředění u dětí ve věkovém rozmezí 5–8 let a sestavením strukturované jednotky snoezelen reflektující témata vzdělávacích plánů, čímž prohloubí vzdělávací efekt zážitkovou formou.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně