Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 04. 2020
Kraj:Zlínský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 
Program je zaměřen na výkladu principu poskytování podpůrných opatření 1. – 5.stupně na 1. stupni ZŠ, dále vypracování PLPP a IVP pro žáky se speciálními potřebami   Školení reflektuje tato témata: – Legislativa v oblasti podpůrných opatření, legislativní změny, podmínky v poskytování PO 1. – 5. stupně, úprava ŠVP – Podpůrná opatření 1. stupně – základní pedagogická diagnostika – Tvorba a využití PLPP ve vzdělávání žáků, poradenská činnost, intervence školy – Praktické vypracování PLPP, diskuze a rozbor PLPP – Podpůrná opatření 2.-5. stupně, specifika jednotlivých stupňů, spolupráce s asistentem pedagoga – IVP – struktura, obsah, úpravy obsahu vzdělávání a výstupů – Praktické vypracování IVP, diskuze a rozbor IVP  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně