Učíme děti, nebo matematiku?

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:30. 03. 2020
Kraj:Karlovarský
 
Také si kladete otázky, jak podpořit motivaci žáka k učení? Jak pracovat s chybou? Komu a čemu vlastně slouží hodnocení? Pokud chceme, aby děti matematiku opravdu objevovaly a porozuměly různým matematickým problémům, je potřeba změnit roli, kterou má učitel ve třídě zastávat. Zatímco ve standardním vyučování očekáváme od učitele, že je nositelem nových informací, které se mají děti naučit, v matematice vyučované metodou dle prof. Hejného se učitel stává spíše průvodcem vzdělávání, kdy hlavní zátěž učení je na žácích. Na tomto semináři budeme hledat techniky, jak hodnotit bezpečně natolik, abychom nenarušili důvěru žáka ve vlastní schopnosti a jeho ochotu se učit. Diskutovat budeme různé formy formativního hodnocení, jako je peer hodnocení, sebehodnocení a kriteriální hodnocení.

Doplňující informace:

Cíl akce: Na tomto semináři budeme hledat techniky, jak hodnotit bezpečně natolik, abychom nenarušili důvěru žáka ve vlastní schopnosti a jeho ochotu se učit.
Kontaktní email:novakova.katerina@fraus.cz
Kontaktní tel.:377 338 830
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 4 x 45 minut.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně