Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – jaro 2020

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:16. 04. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:1290 Kč za den Kč
 
Nakladatelství Pasparta za Vámi přichází s jarním termínem oblíbené odborné konference Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích. Ve spolupráci s odborníky z praxe jsme pro všechny zájemce připravili dopolední blok přednášek a navazující workshopy. Mimo jiné se podíváme na svět očima člověka s diagnózou ADHD, o porozumění půjde i v příspěvku, který se zabývá tématem puberty u dětí se SVP. Zapomenout nesmíme ani na aktuality z oblasti legislativy a fungování společného vzdělávání, kterých přinesl začátek roku 2020 opravdu hodně.
Odpolední panelovou diskusi můžete využít pro konzultaci otázek, které si kladete ve své každodenní praxi, nebo se zaměřit na problematiku kyberšikany prostřednictvím případových studií.
Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

Doplňující informace:

Cíl akce:Jarní termín oblíbené konference zaměřené na vzdělávání žáků se SVP, činnost asistentů pedagoga a jejich postavení ve škole
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Kontaktní tel.:774 702 112
Poznámka k ceně:Cena 1290 Kč při objednávce do 15. 3., po tomto datu je cena za konferenci 1390 Kč.
Typ akce:konferece
Oblast:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
prevence, výchovné poradenství
školský management a řízení školy
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout