Legislativní rámec vzdělávání žáků (nejen) s PAS

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:18. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:890 Kč za seminář Kč
 
Seminář se zaměřuje na integraci žáků s PAS a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativními normami a formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření. Velká pozornost bude věnována individuálnímu vzdělávacímu plánu – jeho formě, tvorbě a formálním náležitostem. Opomenuto nebude ani hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS. Na programu budou také poradenské služby, a to jak z obecného hlediska, tak z pohledu školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Praktický workshop zaměřený na aktuality a změny v oblasti ligislativy týkající se vzdělávání žáků se SVP
Kontaktní email:pasparta@pasparta.cz
Kontaktní tel.:774 702 112
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
školský management a řízení školy
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:pedagogové volného času
asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
učitelé speciálních škol
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout