„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Time management, sociální interakce a zvládání náročných situací

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:25. 05. 2020
Kraj:Pardubický
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Zároveň se zaměřuje na náročné aspekty profese a to, jak efektivně fungovat v různých situacích, chápat je, interagovat v nich a vyrovnávat se s nimi.

Seminář pak také zdůrazňuje formu sebepoznání v různých komunikačních situacích a vlastní komunikační schémata a efektivnější způsoby komunikace v různých kontextech a ve specifických situacích spojených s pedagogickým působením.

Představeny jsou specifika některých interakcí v pedagogické profesi, efektivní práce s časem a zvládání zátěžových a problematických situací v životě i profesi. V rámci semináře budou představeny některé techniky efektivního a méně efektivního vyjednávání s využitím přístupu zaměřeného na řešení (SF).

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastník semináře:
  1. dokáže rozpoznat a identifikovat některá specifika své osobnosti a některé vzorce chování, často skryté,
  2. umí využít některé běžné autodiagnostické metody pro posouzení „já tady a teď, já dříve a nyní“,
  3. dokáže pracovat se specifickým osobnostním nastavením a využít své jedinečnosti při práci v různých kontextech,
  4. dokáže šířeji a jinak interpretovat některé interakce osobnosti s prostředím,
  5. dokáže si uvědomit propojení profesního a soukromého života a bude si vědom vzájemné provázanosti a reciprocity,
  6. seznámí se zásadami sebeprezentace a některými „pastmi“ v rámci pedagogické profese,
  7. dokáže lépe využívat některé asertivní techniky při zvládání náročných situací,
  8. naučí se některým komunikačním technikám z přístup orientovaného na řešení (SFT), které je možné využít při komunikaci v pedagogické profesi
 
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času