Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – 1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. ročník

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod.

1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě. Předpokládáme, že účastník začne učit od září 2020 v 1. ročníku podle modrých učebnic Hejný a kol., H-mat, o.p.s. a dosud nemá žádné, nebo jen malé zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody.
Důkladně se seznámíte s klíčovými prostředími, která se otevírají v 1. roč., s jejich cíli, didaktickým zpracováním i s jejich mírným přesahem do dalšího ročníku. Prožijete a prodiskutujete, jak prostředí lze zavádět, a poznáte, jaké jsou možnosti pro práci se žáky různé úrovně. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou a seznámíte se vlastním prožitkem s rolí učitele v Hejného metodě. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o Vašich problémech. Naučíte se pracovat s modrými učebnicemi pro 1. roč., Hejný a kol., H-mat, o.p.s. a s potřebnými pomůckami.

DÍLNY: Úvod do HM, Krokování a Schody, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Vláčky, Skládání papíru, Dřívka, Krychlové stavby, Dětský park, Budování představ o čísle a číselných operacích (+, -). Budování představ o geometrických objektech. Každou dílnu bude provázet diskuse o práci s učebnicí a pomůckami.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)