Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – 1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. – 3. ročník

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod.

1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. – 3. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen málo zkušeností s výukou podle Hejného metody a chtějí poznat jak obsah učiva od 1. do 3. ročníku, tak i principy výuky matematice podle Hejného metody.
Seznámíte s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. – 3. roč., a s jejich mírným přesahem do 4. ročníku. Poznáte, jak lze se žáky jednotlivá prostředí zavést, a odhalíte, jaké jsou jejich cíle. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou a poznáte roli učitele v Hejného metodě. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o Vašich problémech. Naučíte se pracovat s dosud vydanými učebnicemi, Hejný a kol., H-mat, o.p.s.,

DÍLNY: Úvod do HM, Krokování a Schody, Vláčky a Děda Lesoň, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Pavučiny, Skládání papíru, Krychlové stavby, Oblékání krychle, Geoboard a čtvercová mříž, Rozvoj porozumění číslům a číselným operacím, Rozvoj prostorové představivosti a porozumění tvarům.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)