Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – 1. stupeň ZŠ – velmi pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod.

1. stupeň ZŠ – velmi pokročilí: určeno těm učitelům, kteří již absolvovali několik seminářů nebo letní školu pro pokročilé a chtějí si prohloubit a doplnit znalosti v dalších prostředích, propojit prostředí zaměřená na stejnou oblast matematiky a prohloubit znalosti o budování schémat některých matematických pojmů, vztahů, procesů a situací od MŠ po 2. st. Značná pozornost bude věnována roli učitele a řešení problémů, které účastníci sami navrhnou, a také přesahům do vyšších ročníků. Od účastníků se očekává aktivní spoluúčast na tvorbě některých částí programu.

Větší část programu bude předem připravená (propojení sémantických aritmetických prostředí, strukturálních aritmetických prostředí, manipulativních geometrických, grafických geometrických, analýzy videa z vyučovací hodiny, z práce se žákem, žákovských řešení, tvorba gradovaných úloh, postup při odhalování nových pojmů, vztahů, …), část programu si účastníci budou v průběhu LŠ sestavovat ve spolupráci se svým přiděleným průvodcem podle svých individuálních potřeb v závislosti na programových a kapacitních možnostech. Součástí každodenního programu je sdílení a reflektování nově nabytých zkušeností se svým lektorem.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)