Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ – 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,
znají základy metody – program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.

Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh, průřezová dílna

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 1 volitelnou dílnu.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)