Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ – 2. stupeň ZŠ – super pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 2. stupeň ZŠ – super pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých i velmi pokročilých)
absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV
učí Hejného metodou aspoň 2 roky
V dílnách budou řešena témata převážně z učebnic E a F, na která se nedostalo na předchozích letních školách. Bude dán větší prostor didaktickým dílnám, ke sdílení zkušeností a k diskuzím.

Dílny: Budování pojmu, Odmocniny – netradiční úlohy, Závislosti, Konstrukce, Posloupnosti a řady, Tvorba gradovaných úloh, Organizace hodiny, Práce s nadanými žáky, průřezová dílna.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)