Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – 1. stupeň ZŠ – začátečníci

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 07. 2020 – 10. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy.

Pro vyučující na I. stupni nabízíme program pro jednotlivé ročníky (1. + 2. ročník, 3. ročník, 4. + 5. ročník), kde se budou účastníci zabývat konkrétními prostředími z uvedených ročníků, vždy s výhledem do dalšího ročníku. Dále nabízíme dva specializované programy. Jednak program pro začátečníky v Hejného metodě bez ohledu na to, v kterém ročníku budou učit. Zde bude hlavním cílem seznámit účastníky s filozofií Hejného metody (podrobně s jednotlivými principy), částečně se seznámí s ukázkami z různých prostředí, ale vždy jen na základní úrovni. Druhým speciálním programem bude program pro velmi pokročilé v Hejného metodě. Tento program není zaměřen na jednotlivé ročníky, ale také podrobně na jednotlivé principy s ohledem na osobnostně sociální rozvoj žáků ve výuce matematiky a na hlubší porozumění matematickým a didaktickým aspektům Hejného metody v různých ročnících I. stupně.

Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i dvě povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní školy proběhne také několik společných dílen (učitelé 1. i 2. stupně) zaměřených na různá průřezová témata.

1. stupeň ZŠ – začátečníci: určeno všem, kdo se chtějí seznamovat s principy Hejného metody bez ohledu na ročník, ve kterém budou příští rok vyučovat. Důraz bude kladen především na podrobné porozumění klíčovým principům.

Seznámíte se s klíčovými prostředími bez ohledu na konkrétní ročník, ale vždy jen na základní úrovni, poznáte způsob výuky metodou „opakované návštěvy“ s ohledem na přirozený rozvoj a potřeby žáků. Naučíte se řešit některé úlohy, vést diskuzi ohledně vlastního řešení, případně obhajovat a usměrňovat myšlenkový tok žáka.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)