Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ – 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 07. 2020 – 10. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy.
Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen.V průběhu letní školy proběhne také společná dílna, zároveň pro učitele 1. i 2. stupně, která bude zaměřena na průřezové téma.

2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí: Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů
předpokládá se znalost základů metody – program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.

Navrhované dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Organizace hodiny, Gradované úlohy.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)