Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I – 1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. – 3. ročník

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:20. 07. 2020 – 24. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za seminář Kč
 
Pobytová letní škola Luna I bude zaměřena a určena PRIMÁRNĚ učitelům 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a dalším pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i rodičům žáků 1. stupně základní školy. Tato letní škola je zároveň určena učitelům malotřídních škol, kterým bude věnována zvláštní pozornost- ve formě samostatné skupiny (dle zájmu skupin) tohoto zaměření. Každá skupina bude mít program uzpůsobený pokročilosti a zkušenostem účastníků. Část programu bude volitelná – zejména dílny zaměřené na výuku s učebními materiály konkrétních ročníků. V rámci programu budou rovněž připraveny i volitelné dílny, jejichž obsah se pokusíme přizpůsobit potřebám účastníkům během letní školy (i s ohledem na možnosti lektorů). Účastníci v rámci programu absolvují dílny zaměřené na různá prostředí (aritmetická, sémantická i geometrická). I v rámci těchto dílen bude dostatek prostoru pro sdílení praktických zkušeností s danou problematikou i se specifiky práce výuky podle dvanácti principů Hejného metody. Těm bude věnována pozornost i v rámci úvodní a závěrečné dílny, nebo v průběhu společné reflexe v rámci každé skupiny v závěru každého dne na letní škole. Didaktickým tématům (např. analýza žákovských řešení, analýza videozáznamu) bude věnována pozornost v rámci dílen a reflektována rovněž v rámci celodenní reflexe.
Účastník si vybere skupinu podle uvedené charakteristiky. Část programu bude pevně stanovena, část programu si účast volí z povinně-volitelných dílen před zahájením letní školy. Večerní volitelné dílny budu vypisovány na letní škole a účast na těchto dílnách bude zcela v kompetenci účastníků.

1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. – 3. ročník: Tato skupina je určena pro učitele, kteří ještě neabsolvovali žádnou vícedenní vzdělávací akci související s Hejného metodou a Hejného metodou nevyučují (popř. vyučují krátce). Jedná se o skupinu začátečníků, kde budou jednotlivé dílny zaměřeny na zavádění didaktických prostředí, které jsou stěžejní pro 1. ročník ZŠ (nebo 2. ročník) a ukazují výhled do 3. ročníku ZŠ.

Program: Krokování, Schody, Autobus, Krychlové stavby, Vláčky, Dřívka, Součtové trojúhelníky, Pavučiny, Hadi, Skládání z papíru

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)