Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I – 1. stupeň ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 07. 2020 – 31. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za seminář Kč
 
Tato letní škola nabízí dva programy pro učitele prvního stupně ZŠ – pro začátečníky a pokročilé. V každém programu se účastníci praktickou formou seznámí s vybranými prostředími, principy Hejného metody, s učebnicemi vydanými H-mat, o.p.s. a novinkami, které tyto učebnice přinášejí, a dále s pomůckami potřebnými pro výuku. Po ukončení povinného programu budou moci účastníci dobrovolně navštívit také večerní volitelné dílny, které budou vypisovány na místě a to i na základě jejich požadavků.

1. stupeň ZŠ – pokročilí: Určeno pro učitele s určitými zkušenostmi s Hejného metodou (odučeno alespoň 2 roky v různých ročnících), kteří mají zájem proniknout hlouběji do jednotlivých prostředí a získat představu o jejich propojení a přesahu. Ve všech dílnách prožijete principy Hejného metody, poznáte roli učitele, v diskusích se budeme společně věnovat potížím v rámci vašeho řešitelského procesu či úskalím v rámci třídy. Pozornost bude také věnována praktické dovednosti gradování úloh a práci s videem.

Dílny: Slovní úlohy, Cyklostezky, Data, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Stovková tabulka, Šipkové grafy, Rovnice, Mříž, 3D geometrie, Euklidovské konstrukce, Gradace, Analýza videa

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)