Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I – 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 07. 2020 – 31. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,
znají základy metody – program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.

Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost I, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 4 volitelné dílny, z nichž jedna bude průřezová.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 32 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)