Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I – 1. stupeň ZŠ – pokročilí 1. – 3. ročník: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:17. 08. 2020 – 21. 08. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:5300 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 1. stupeň ZŠ – pokročilí 1. – 3. ročník: Obsah je zaměřen na plynulý přechod z předmatematických činností do školní matematiky a následný rozvoj číselných a prostorových představ s důrazem na počáteční ročníky 1. stupně ZŠ. Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž budou účastníci prostřednictvím řešení typových úloh diskutovat matematický obsah, didaktické aspekty a metodologii práce s učebními materiály a pomůckami. Získají náměty pro individualizaci výuky.
První část dílen bude věnována rozvíjejícím aktivitám ve vybraných prostředích 1. stupně a problematice násobení, zlomků, rovnic, kombinatoriky, pravděpodobnosti a zobecňování napříč prostředími. V dalších dílnách si účastníci budou moci zvolit některá z jiných prostředí, které je zajímají. V posledních dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiály ročníku, který si každý účastník může libovolně zvolit. Závěrečné dílny budou obsahovat komplexnější problematiku výuky s přihlédnutím k 1. – 3. ročníku a náměty pro přípravu, realizaci a analýzu „matematické“ části zápisu do školního vzdělávání. V každém okamžiku Letní školy nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou.
Po skončení hlavní části denního programu si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu.
Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou již delší dobu vyučovali. Po absolvování letní školy bude účastník schopen s hlubším porozuměním vést výuku matematiky v libovolném ročníku 1. stupně ZŠ.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)