Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I – 2. stupeň ZŠ – začátečníci

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:17. 08. 2020 – 21. 08. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:5300 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 2. stupeň ZŠ – začátečníci
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

se chtějí seznámit s Hejného metodou
začnou Hejného metodou učit
V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.

Dílny: Seznámení s metodou, Krokování I, Krokování II a schody, Dřívka, Zlomky I (Egyptské dělení), Krychlová tělesa, Váhy, Pavučiny I, Geboard a Mříž, Šipkové grafy a hadi, Hodnocení a gradované testy, Organizace hodiny, průřezová dílna.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)