Problémy současné češtiny

Pořádá Akademie Literárních novin

Termín:17. 05. 2020
Cena:1500 Kč za seminář Kč
 
Problémy současné češtiny
Praktikum současné češtiny a přehled častých chyb a prohřešků proti ní.

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

Zváni jsou proto všichni, kteří by se o češtině chtěli dozvědět něco víc a praktického, i ti, kteří chtějí vyjádřit své stesky nad úpadkem jazyka nebo volání po krásné češtině, která jim dnes tak chybí. Společně se zamyslíme nad stavem současné češtiny.

Lektor: PhDr. Petr Vybíral, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, katedra mediálních studií

Osnova kurzu:

· 1. Čeština je v úpadku, spisovnost zažívá krizi (Dřív se mluvilo líp, nebylo tolik chyb.)

· 2. Čeština je v ohrožení (Angličtina je všude.)

· 3. Správně česky už dnes nikdo neumí (Ani v televizi nebo v rozhlasu.)

· 4. Co je spisovné, to je správné (Vy telata jedna pitomá, co jste to udělala!)

· 5. Charakteristika současné psané a mluvené češtiny (Tak určitě volejte naší sexi linku; víš co, viď!)

· 6. Vztah jazyka psaného a mluveného (Vopravdu můžou pražské kurvy létat celý den po lékařích?)

· 7. Hovorové prvky v jazyku psaném a problematika spisovnosti ve vyjadřování, standardní čeština (Mluvme, jak nám zobák narost.)

· 8. Vztah grafické soustavy (písma a pravopisu) k jazyku. Pravopis a inteligence (Kdyby ypsilonu nebylo, o čem by se Češi bavili?)

· 9. Co je to vlastně chyba (Jedno malé zamyšlení o tom, jak budoucí následník trůnu seděl na umělohmotném prkýnku, pil ze skleněné skleničky a díval se na to, jak třicet lidí včetně několika cizinců nejspíš zemřelo při osvobozování rukojmých v Alžíru – zajaly je teroristi.)

· 10. Jazyková tvořivost úřednická (Řešme společně tuto rovnici o dvou neznámých: x = provedli přípravy k zaměření objektu domu, y = připravovali se na provádění bezpečného odstranění vybydleného objektu domu. Řešení = píšu, tedy jsem?!)

· 11. Úřednický šiml nástěnkový (Oznamujeme vám tímto kanálem 6-ti hodinovou odstávku vody v okolí vašeho domu a těšíme se na spolupráci. Za vzniknuvší komplikace přijměte prosím dík i naší omluvu. Cisterny budou přistavěny v okolí Kajetánky a Petynky a nepočítá se s jejich přemistňováním.)

· 12. Čeština úředníků – úřednická čeština (Naše konfortní obuv z přezkamy – výběr z mnoha velikostí. Při objednávce nad dva tisíc korun je přeprava z darma až do domu.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Praktikum současné češtiny a přehled častých chyb a prohřešků proti ní.
Kontaktní email:akademie@literarky.cz
Kontaktní tel.:234221131
Poznámka k ceně:Včetně občerstvení a oběda
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU