Muzikorelaxace

Pořádá Muzikohraní, z. s.

Termín:22. 05. 2020 – 29. 05. 2020
Kraj:Moravskoslezský
Cena:2600 Kč za celé studium Kč
 
Na vzdělávacím programu se seznámíte s muzikorelaxací a zjistíte, jaké jsou možnosti její realizace. Představíme vám muzikoterapeutické hudební nástroje a prostřednictvím vlastních zkušeností a praxe budeme objevovat možnosti, jak muzikorelaxaci tvořit.
Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem o muzikorelaxaci a její využití pro svou profesi či osobní život. Jedná se o program plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace.
Program je akreditován u MŠMT. Absolventi obdrží osvědčení.
Program je rozvržen na 2 celodenní setkání, které na sebe navazují a doplňují se. Celkem 16 vyuč. hodin.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s muzikorelaxací (teoreticky, ale převážně prakticky, prožitkově). Dále podpořit rozvoj rytmického a melodického vnímání a cítění prostřednictvím hry na hudební nástroje.
Kontaktní email:info@muzikohrani.cz
Kontaktní tel.:737805593
Poznámka k ceně:Cena je za 2 výukové dny, včetně zapůjčení všech hudebních nástrojů.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
akce na zakázku
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:22. a 29. 5. 2020 v čase 9 – 16 hod.