Storytelling v kariérovém poradenství

Pořádá EKS, z.s.

Termín:03. 03. 2020
Cena:4200 Kč za seminář Kč
 
Žijeme v příbězích, které si sestavujeme na základě vlastní interpretace reality. Jednu a tutéž situaci každý z nás vnímá jinak. Někdo žije v příbězích, které jeho vnímání reality limitují. Na kurzu se naučíte, jak s příběhy klientů, žáků či studentů pracovat a pozitivně je přerámovat. Tak, aby se zbavili limitujících postojů a posílili své sebevědomí.
Odnesete si praktické příklady a kreativní metody, jak pracovat s technikou narativního poradenství. Také si sami na sobě vyzkoušíte, jak pomocí příběhu pozitivně prezentovat sami sebe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučte se pozitivně přerámovat příběh klienta, žáka nebo studenta!
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:+420 774 454 559
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
akce na zakázku
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
pracovní činnosti, úvod do světa práce
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga