Vedení poradenského rozhovoru

Pořádá EKS, z.s.

Termín:17. 03. 2020
Cena:4200 Kč za seminář Kč
 
Poradenský rozhovor je základní a nezbytná součást každého poradenství. Na kurzu se seznámíte se strukturou poradenského rozhovoru, který vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu, a osvojíte si základní principy pro jeho správné vedení. Získáte přehled různých typů poradenských otázek, a fází rozhovoru, kdy je vhodné je zařadit. Vedení poradenského rozhovoru si sami na sobě vyzkoušíte (v roli poradce i klienta) a získáte konstruktivní zpětnou vazbu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučte se pokládat otázky, které vaše klienty opravdu posunou!
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:+420 774 454 559
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
přednáška
Oblast:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
pracovní činnosti, úvod do světa práce
akce na zakázku
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci