Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – učitelství matematiky, fyziky, informatiky pro SŠ

Pořádá Přírodovědecká fakulta JU

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů připraví absolventy učitelských oborů pro výuku matematiky, fyziky nebo informatiky na SŠ.
Nabízíme dva typy studia:
1) Rozšíření odborné kvalifikace o další předmět – vhodné pro absolventy učitelství pro SŠ (250 hodin)
2) Rozšíření odborné kvalifikace na jiný stupeň školy – ze ZŠ na SŠ (200 hodin)

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – učitelství M, F, Inf pro SŠ
Kontaktní email:jkalova@prf.jcu.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:e-learning
cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně