Jak pracovat s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 12. 2020
Kraj:Olomoucký
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
Seznámení pedagogického pracovníka s postupem školy po obdržení Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.   Seminář reflektuje tato témata: – Legislativa v oblasti podpůrných opatření – Podpůrná opatření – obecně, práce s Katalogem, úprava ŠVP – Zadávání údajů z doporučení do evidence školy, do školní matriky – Vedení dokumentace o podpůrných opatřeních – Financování podpůrných opatření  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky činnosti školy spojené s obdržením Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP, mimo jiné se zadáváním údajů z Doporučení do evidence školy a školské matriky, dále o možnostech vedení dokumentace a financování podpůrných opatření.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně