Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 10. 2020
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřen na seznámení s možnostmi využití výtvarné výchovy jako prostředníka pro spojení s různými souvislostmi a rozšířením poznatků dětí – historických, společenských, environmentálních a dalších. Účastníci získají základ pro vytváření zásobníku metodicky zpracovaných témat pro využití v praxi

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci semináře se seznámí se základními principy artefiletiky a možnostmi propojováním s dalšími obory i předměty. Prostřednictvím vlastní tvorby si vyzkouší přínos využití netradičních metod a forem pro osobnostní rozvoj i spojení s vyučovacími předměty. Cílem je naučit se vytvářet výtvarné řady s přesahem do dalších oblastí pro děti předškolního a mladšího školního věku a umět je využít v praxi.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů