„ŠABLONA“ – Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:26. 01. 2021
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost rozšiřování profesních kompetencí pedagogů i dalších osob, které na výchovně vzdělávacím procesu podílejí.

 

Školení reflektuje tato témata:

– kritéria přijetí dvouletého dítěte do MŠ z pohledu platné legislativy v ČR

– úprava prostředí a podmínky MŠ pro nástup dvouletého dítěte (z hlediska personálního zajištění, organizace výchovně vzdělávacího procesu, připravenosti prostředí a nabídky aktivit)

– akceptace specifických požadavků vzhledem k věkovým a vývojovým zvláštnostem dvouletých dětí

– adaptace na prostředí MŠ, spolupráce rodiny a MŠ pro eliminaci obtíží při nástupu do MŠ

– vzdělávací strategie a organizace práce s dvouletými dětmi vedoucí k jejich optimálnímu rozvoji

– výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti v teorii i praxi

– pohybové hry a sportovní aktivity vhodné pro dvouleté děti v MŠ i venkovním prostředí

– seznámení s literaturou k samostudiu

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři – od legislativy, přes nástup, adaptaci, spolupráci s rodinou, připravenost prostředí, vývojová specifika dvouletého dítěte až po metody a formy práce s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. Nedílnou součástí jsou ukázky aktivit pro dvouleté děti s možností vyzkoušení.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ