Doškolovací kurz základního školního lyžování

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 12. 2020 – 13. 12. 2020
Cena:3600 Kč za seminář Kč
 
  • Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech
  • Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí
  • Současné trendy ve sjezdovém lyžování
  • Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků
  Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.  

Doplňující informace:

Cíl akce: Doškolovací kurz základního školního lyžování má za cíl seznámit účastníky s metodikou sjezdového lyžování, jeho současnými trendy (carving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, jak používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na lyžích.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času