„ŠABLONA“ – Poezie pro nejmenší děti – vstup do dětské mysli

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 11. 2020
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
Poezie je součástí života odnepaměti, slovesné umění má v kultuře nenahraditelné místo. Děti díky literatuře získávají jedinečné prožitky a prvé podněty z literatury přicházejí z poezie. Je potřeba pracovat s poezií jako takovou, neopomíjet didakticko-výchovný charakter, ale též prostor pro fantazii a obrazotvornost.  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je poukázání na možnosti literárního, básnického působení na děti, a to výchovou poezií a k poezii. Právě díky říkankám, rozpočítadlům, aj. dítě vstupuje do literárního světa. Na semináři bude ukázáno, jak lze s poezií pro děti zacházet, kolik možností skýtá, jak ji lze uchopit zážitkovými didaktickými metodami, tvořivými aktivitami, jak je pro malé děti rýmování přirozené a obohacující, co vše se dá s poezií pro děti dělat. Důraz bude kladen i na kvalitní přednes (pedagogů). Budou prezentovány praktické ukázky práce s poezií, stejně tak podpůrný výukový materiál, v neposlední řadě vhodné texty a knihy.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga