„ŠABLONA“ – Čtenářská pregramotnost – úloha knihy v MŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 10. 2020
Kraj:Karlovarský
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
Seznamování s tím, co je čtenářská pregramotnost a proč je nutné ji rozvíjet. Účastníci kurzu si zkusí různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro děti předškolního věku. Důraz bude kladen na výběr vhodné literatury pro daný věk, porozumění textu, důležitosti předčítání a učení naslouchání, vztahu ilustrace a textu, možnosti práce s texty apod. (skupinové předčítání, vhodné hry, dramatizace, rozvoj fantazie skrze texty, poezie, klasická pohádka, …)… vše s důrazem na rozvoj kritického myšlení.  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti. Dále si seminář klade za cíl vzájemné obohacování posluchači, přenos zkušeností napříč skupinou, budou používány aktivizační metody a formy práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné (nejen) do prostředí mateřských škol.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ