„ŠABLONA“ – Praktikum literární výchovy – základ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 12. 2020
Kraj:Ústecký
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
Obor Český jazyk a literatura je komplexní obor, měl by být, nemělo by docházet k oddělování neoddělitelného – předměty s největší hodinovou dotací (RVP). Tradičně se ve školní praxi odděluje ČJ, literární výchova + sloh (jazyková výuka). Avšak obor by měl být celkově zakotven v umění. Obsahem literární složky českého jazyka jsou texty, které nás přibližují ke kultuře a tradici, pomáhají chápat svět a poskytují čtenářský, tedy estetický zážitek. Literární výchova má tedy možnost působit nejen na rozum, ale také na city, vůli, charakter dítěte, ovlivňovat jeho vkus a tvořivost. Neměla by se opomíjet jazyková a myšlenková tvořivost. Konkrétně bude obsah tvořit například problematika čtení, interpretace mimočítankových ukázek, práce s ilustrací, práce s pohádkou,…  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury, tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga