„ŠABLONA“ – Nadané dítě ve škole a v zájmovém vzdělávání

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:06. 11. 2020
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
  1. Nadání a talent
  2. Silné stránky nadaných dětí z hlediska pedagogického působení
  3. Slabé stránky nadaných dětí z hlediska pedagogického působení
  4. Zneužitý talent a konflikt talentů
  5. Využití IQ a EQ v pedagogických činnostech
  6. Pedagogická motivace = naděje na úspěch
  7. Typy na rozvoj potenciálu dětí – praktické činnosti
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je seznámení účastníků s přístupem k nadaným dětem, kteří jsou jednou z rizikových skupin školního neúspěchu. Nadání neznamená zaručený úspěch. Je nutno na něm poctivě pracovat a spolupracovat s rodinou. Seminář nabízí krátký exkurz do silných a slabých stránek nadaných dětí, upozorňuje na možná zneužití talentů a nabízí praktické prožitkové aktivity k budování talentu dětí.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času