„ŠABLONA“ – Prezentační dovednosti pedagoga

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 01. 2021 – 28. 01. 2021
Kraj:Praha
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 
  1. Analýza vzdělávacích potřeb
  2. Prezentační kompetence pedagoga volného času
  3. Kroky realizace vzdělávací akce
  4. Scénář, osnova, rozvržení, časování, tematické bloky
  5. Práce s účastníky a atmosférou
  6. Miniexkurze do prezentace
  7. Práce s hlasem
  8. Evaluace a zpětné vazby
  9. Modelové situace, autotrénink, videotrénink
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem kurzu je vybavit pedagogy znalostmi a dovednostmi v oblasti prezentačních dovedností a umožnit jim tak získat nové prostředky, metody, formy a techniky pro prezentaci učební látky v rámci vzdělávacího procesu. Nabídnout jim možnost rozšíření efektivních metod práce v pravidelné i příležitostné činnosti.   Cílová skupina: učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času