„ŠABLONA“ – Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:12. 01. 2021
Kraj:Jihomoravský
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory a na následnou práci s nimi. Důraz je kladen také na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci získají informace o jednotlivých typech extremistického chování žáků a mládeže v českém prostředí. Porozumí pravidlům a umění respektovat druhé. Naučí se schopnosti asertivního jednání, rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi. Projdou výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně