„ŠABLONA“ – Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách ČJ na 1. a 2. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 01. 2021
Kraj:Ústecký
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 


Prožitkový interaktivní seminář – jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. a na 2. stupni ZŠ. Účastníci budou seznámeni s výzkumy provedenými v této oblasti (dominantní motivy školního učení, obliba jednotlivých předmětů, důvody neobliby, vývojové křivky, metoda průřezu věkovými pásmy, vše z hlediska školní praxe + motivace ve školní praxi). Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků a realizovali se, naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

Kolegové se seznámí s problematikou aktivizace a motivace dětí na ZŠ. Bude jim předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny českého jazyka.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Na základě předložených aktivit, metod a forem práce by měl účastník zvládnout prakticky použít , rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky českého jazyka, podat maximální výkon, odstranit nudu a výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby s vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků, realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně