Konstruktivistická výuka chemie v 8. ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících VG (délka 16 VH)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:23. 10. 2020 – 24. 10. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
V rámci kurzu si vše prakticky vyzkoušíte. Nejedná se tedy o „teorii o metodách z učebnice“, ale konkrétní uchopení tematických celků z chemie a jejich předání žákům různými způsoby. Prodiskutujeme si klady i úskalí dané metody, alternativy pro různé typy žáků, včetně rozboru žákovských prací a zpětné vazby práce s nimi. Teoretické i praktické úlohy. Všechny materiály obdržíte v elektronické podobě, abyste je mohli rovnou využít ve Vašich hodinách. Náplň kurzu se nekryje s jinými našimi kurzy. Začátek kurzu je v páte nastaven tak, abyste stihli dojet i z jiných měst. Konec v sobotu v odpoledních hodinách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je poskytnout učitelům inspiraci pro využití různé aktivizující metody (individuální, skupinová práce, různá zadání testů, apod.), které budou představeny vždy na konkrétních úsecích učiva chemie z 8. a 9. tříd (dle RVP ZV)
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Poznámka k ceně:Jedná se o cenu za dva dny kurzu včetně celodenního občerstvení. Lze čerpat v rámci šablon II.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout