PRVNÍ KROKY PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ (4 hodiny)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:21. 09. 2020
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 21. září 2020 (13:30 – 16:45 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Tápete, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat?

OBSAH SEMINÁŘE:
• vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
• legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga, PLPP, IVP, hodnocení aj.),
• role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků, tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
• ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
• situace žáků s OMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po přijetí, jak komunikovat s žákem s OMJ,
• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE:
Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_WPOt_XktM7xGEYhwhfK2mo86bTWXt_XduqIv3qiSRp_PA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:820 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout