Duševní zdravověda pro učitele

Pořádá Nevypusť duši, z.s.

Termín:21. 11. 2020 – 12. 12. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za celé studium Kč
 
Zúčastněte se akreditovaného dvoudenního kurzu pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol zaměřeného na péči o duševní zdraví.

Čemu se na kurzu budeme věnovat?

– předcházení syndromu vyhoření
– psychohygieně pro žáky i učitele
– prevenci duševních obtíží u učitelů
– relaxaci metodou všímavosti (mindfulness)
– komunikaci o duševním zdraví ve třídě
– komunikaci s žákem s duševními obtížemi
– nejčastějším diagnózám u dětí a mladistvých a jejich specifikám včetně kazuistik
– reflexi a sdílení zkušeností
– aktivitám, které můžete využít přímo ve třídě

První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů reflektují, jak se jim dařilo. Účast na Duševní zdravovědě pro učitele je příležitostí pro sdílení dobré praxe, zkušeností a inspirace mezi účastníky.

Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se obou dvou školicích dní v celé délce (16 hodin).

Cena kurzu je 4.500 Kč za oba dny včetně drobného občerstvení a všech materiálů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů – II/2.1 e & III/2.2 e či i.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent zná několik způsobů, jak pečovat o vlastní duševní zdraví, zná několik aktivit, které může použít k otevření tématu péče o duševní zdraví a sociálně-emočního učení ve třídě. Dále je obeznámen se základními psychiatrickými diagnózami u mládeže.
Kontaktní email:daniela.syr@nevypustdusi.cz
Poznámka k ceně:V ceně jsou zahrnuty i všechny materiály a drobné občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:Kurz probíhá ve dvou dnech, mezi kterými je měsíční pauza. Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se obou školicích dnů.