Animace v Kostce – seminář F/AV

Pořádá Animánie z.s.

Termín:05. 12. 2020 – 06. 12. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:1500 Kč za seminář Kč

 
Program Animace v kostce nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnost využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy na ZŠ, gymnáziích a ZUŠ.
Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář
s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor s reflexí.
Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace.
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.
Informace a přihlášky na http://www.animanie.cz v sekci pro učitele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnost využití F/AV jako prostředku výuky na ZŠ a ZUŠ.
Kontaktní email:voracek@animanie.cz
Kontaktní tel.:+420 601 565 743
Poznámka k ceně:může se lišit podle počtu účastníků
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
seminář
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout