„ŠABLONA“ – Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 12. 2020 – 16. 12. 2020
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoj nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního a mladšího školního věku:
  • vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky (vloha, schopnost, nadání, talent, genialita, inteligence, tvořivost, čím je nadání ovlivněno)
  • seznámení s historickými kořeny současných přístupu ke studiu nadání
  • zvláštnosti, které se u nadaných dětí mohou vyskytnout – charakteristiky a projevy nadaných dětí (v sociálních vztazích, komunikaci, citové oblasti, kombinace nadání s mentálním postižením)
  • spolupráci rodiny s institucemi – mateřskou školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, organizací Mensa a s tím související problematika identifikace nadání
  • demonstrace častých problémů nadaných dětí na příkladech z praxe, možnosti jejich řešení
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času