„ŠABLONA“ – Efektivní komunikace u pedagogů

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 01. 2021 – 28. 01. 2021
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj dovedností efektivní komunikace a její aplikaci v praxi. Pedagogickým pracovníkům budou představeny metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci a změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.   Seminář zahrne následující oblasti: –          Efektivní komunikace a filozofie dialogu –          Principy efektivní komunikace, asertivity v každodenních situacích pedagogického pracovníka –          Praktické aktivity v oblasti efektivní komunikace v prostředí školy, stereotypy a bariéry –          Komunikace s rodiči (modelové situace) –          Praktická analýza efektivní komunikace a manipulativních vzorců komunikace, praktické nácviky  

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem vzdělávacího programu rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti komunikace v pedagogickém procesu.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga