„ŠABLONA“ – Genetická metoda čtení a psaní

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:01. 02. 2021 – 02. 02. 2021
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
  • genetická metoda čtení a psaní (z historie; co je to genetická metoda čtení a psaní, srovnání s analyticko-syntetickou metodou)
  • představení učebnic různých nakladatelství
  • metodický postup
  • video záznam z výuky
  • interaktivní učebnice
  • aktivity do výuky
  Pomocí této techniky se děti naučí během dvou měsíců plynule číst a psát. Žáci jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí „dílny“ psaní. Genetická metoda napomáhá předcházet VPU (dyslexie). Děti se neučí pomocí slabikáře, jedná se o protipól analyticko – syntetické metody. Děti neslabikují. Efektivní metoda pro čtení a psaní s porozuměním. Jedná se o prakticky zaměřený seminář, který bude doplněn videozáznamem ze školní praxe.  

Doplňující informace:

Cíl akce: Učitelé ZŠ získají ucelený soubor  metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí –  žáků .  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně