„ŠABLONA“ – Škola? V pohodě!

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:12. 02. 2021 – 19. 02. 2021
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na základě četných žádostí účastníků seminářů Motivace hrou v …., Kooperativní učení, Projektové vyučování a dalších. Určeno všem učitelům, kteří chtějí dosáhnout toho, aby:
  • vyučování nebyla nuda
  • děti i učitelé chodili rádi do školy
  • výuka byla pestrá, hravá a zajímavá
  • žáky vyučování bavilo
  • děti podávaly maximální výkon
  • ve třídě bylo příjemné a nestresující klima
  • vytvářeli pozitivní vztah dětí k učení
  • dosahovali vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
  • realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Učitelé ZŠ získají ucelený soubor  metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí –  žáků .  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně