„ŠABLONA“ – Efektivní postupy v řešení šikany

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:02. 03. 2021 – 04. 03. 2021
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
‒       Úvod do problematiky šikany ‒       Teorie sociálně patologického jevu šikany ‒       Fáze vývoje šikany v třídním kolektivu ‒       Řešení šikany ‒       Výhody při zapojení školního psychologa školy do řešení šikany ‒       Význam v zapojení externích organizací do řešení šikany ‒       Komunikace škola-rodič-dítě v postupu řešení šikany ‒       Souhrn doporučeného postupu v jednání a v komunikaci s rodiči obětí šikany i s rodiči agresora ‒       Psycho-pedagogická práce s třídním kolektivem, ve kterém probíhá šikana ‒       Doporučení k psychologické práci s třídním kolektivem po ukončení probíhající šikany ve třídě ‒       Prevence šikany ‒       Rozbor kazuistik  

Doplňující informace:

Cíl akce: Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení si dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
výchovní poradci
psychologové
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga