Studium specializovaných činností – metodik prevence

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:04. 12. 2020 – 12. 02. 2022
Kraj:Celá ČR
Cena:16990 Kč za celé studium Kč
 
Zveme Vás na 250 hodinový kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je mimo jiné sebezkušenostní část v rozsahu 105 hodin a také praktická, nácviková část v rozsahu 75 hodin, z čehož je patrné prakticko-metodologické zaměření tohoto kurzu.

Kurz je považován za Studium specializovaných činností – metodik prevence č.j.: MSMT-27888/2015-1-651.

Kurz je zaměřen na:
– Potřeby školního metodika prevence, lektora prevence v NNO
– Používání a aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.
– Kurz je koncipován jako sebezkušenostní.
– Dynamiku a skupinovou soudržnost, tj. účastníci budou pracovat na dvou výjezdových (3 dny) a osmi
dvoudenních setkáních s pestrou škálou metod.
– Rozšíření škály pracovních nástrojů a metod u účastníků.
– Praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.
– Posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga.
– Kurz může sloužit jako inspirace pro tvořivou, výchovnou práci běžnému učiteli.

Přihlašovat se můžete zde:
https://www.dosveta.org/250

Doplňující informace:

Cíl akce:– vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování
Kontaktní email:hruska@dosveta.org
Kontaktní tel.:725 373 864
Poznámka k ceně:(do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné účastníků)
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
kurz
cyklus seminářů
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Termíny setkání skupiny 2020-2022: 1. setkání: 4. – 6. prosince 2020 (3 dny – výjezdové setkání) 2. setkání: 8. – 9. ledna 2021 3. setkání: 12. – 13. února 2021 4. setkání: 5. – 6. března 2021 5. setkání: 9. – 10. dubna 2021 6. setkání: 11. – 13. června 2021 (3 dny – výjezdové setkání) letní prázdniny 7. setkání: 17. – 18. září 2021 8. setkání: 8. – 9. října 2021 9. setkání: 12. – 13. listopadu 2021 10. setkání: 10. – 11. prosince 2021 11. setkání: 7. – 8. ledna 2022 12. setkání: 11. – 12. února 2022