Studium specializovaných činností – metodik prevence

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:08. 10. 2021 – 12. 11. 2022
Místo konání:Jihočeský
Cena:19990 Kč za celé studium Kč

 
Zveme Vás na 250 hodinový kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je mimo jiné sebezkušenostní část v rozsahu 105 hodin a také praktická, nácviková část v rozsahu 75 hodin, z čehož je patrné prakticko-metodologické zaměření tohoto kurzu.

Kurz je považován za Studium specializovaných činností – metodik prevence č.j.: MSMT-27888/2015-1-651.

Kurz je zaměřen na:

– Potřeby školního metodika prevence, lektora prevence v NNO

– Používání a aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.

– Kurz je koncipován jako sebezkušenostní.

– Dynamiku a skupinovou soudržnost, tj. účastníci budou pracovat na dvou výjezdových (3 dny) a osmi

dvoudenních setkáních s pestrou škálou metod.

– Rozšíření škály pracovních nástrojů a metod u účastníků.

– Praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.

– Posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga.

– Kurz může sloužit jako inspirace pro tvořivou, výchovnou práci běžnému učiteli.

Přihlašovat se můžete zde:

https://www.dosveta.org/250

Doplňující informace:

Cíl akce:– vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování
Kontaktní email:hruska@dosveta.org
Kontaktní tel.:725 373 864
Poznámka k ceně:(do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné účastníků)
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
kurz
cyklus seminářů
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Termíny setkání skupiny 2021-2022:

1. setká1. setkání: 8. – 10. října (3 dny)
2. setkání: 12. – 13. listopadu
3. setkání: 10. – 11. prosince
4. setkání: 14. – 15. ledna 2022
5. setkání: 11. – 12. února
6. setkání: 11. – 13. března (3 dny)
7. setkání: 8. – 9. dubna
8. setkání: 6. – 7. května
9. setkání: 10. – 11. června
letní prázdniny
10. setkání: 9. – 10. září
11. setkání: 14. – 15. října
12. setkání: 11. – 12. listopadu