„80“ – Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:07. 05. 2021 – 13. 11. 2021
Místo konání:Celá ČR
Cena:9990 Kč za celé studium Kč

 
Zveme Vás na 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.

Kurz vychází ze Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a ve své podobě je takto v ČR unikátní.

Kurz je zaměřen na:

– Potřeby pedagogů pracujících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.
– Používání a aplikaci moderních metod v prevenci zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.
– Kurz je koncipován jako teorie a praktické aplikace a účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem.
– Pět dvoudenních setkání.
– Rozšíření škály pracovních nástrojů a metod u účastníků.
– Praktické nacvičování metod, technik včetně aplikace a tvorba vlastních autorských preventivních aktivit.
– Posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga.
– Kurz může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli.

V rámci kurzu se účastníci podrobně seznámí s:

* potřebnou legislativou v oblasti prevence a školství
* modely a systémy prevence včetně procesu standardizace kvality
* teoretickou a praktickou problematikou jednotlivých témat prevence:
o agresivita, šikana a kyberšikana
o záškoláctví
o sekty a extrémismus
o rasismus a xenofobie
o užívání návykových látek a závislostní jednání
o rizikové sexuální chování
o spektrum poruch příjmu potravy
o zdravé mezilidské vztahy
o adaptační kurzy
o a práce se zpětnou vazbou

Přihlašovat se můžete zde:
https://www.dosveta.org/80

Doplňující informace:

Cíl akce:– vzdělat cílovou skupinu na základní a středně pokročilou úroveň vědomostí a znalostí z oblasti primární prevence rizikového chování
Kontaktní email:hruska@dosveta.org
Kontaktní tel.:725 373 864
Poznámka k ceně:(do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné účastníků)
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
kurz
cyklus seminářů
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přihlásit se můžete ihned, celoročně.
Termíny setkání skupiny 2021:
1. setkání: 7. – 9. května (3 dny)
2. setkání: 11. – 12. června
letní prázdniny
3. setkání: 17. – 18. září
4. setkání: 8. – 9. října
5. setkání: 12. – 13. listopadu